11.05 12.05 13.05 14.05 15.05
русская литература інфарматыка гісторыя русский язык біялогія
матэматыка фізіка матэматыка русская литература матэматыка
гісторыя русский язык фізіка матэматыка нямецкая мова
беларуская мова хімія беларуская мова хімія
нямецкая мова (п) матэматыка нямецкая мова біялогія
нямецкая мова беларуская літаратура
нямецкая мова (п)
Продолжить чтение

04.05 05.05 06.05 07.05 08.05
руская літаратура інфарматыка беларуская мова матэматыка геаграфія
матэматыка фізіка матэматыка руская мова біялогія
беларуская мова матэматыка фізіка руская літаратура нямецкая мова
геаграфія руская мова нямецкая мова беларуская літаратура матэматыка
нямецкая мова (павышаны) хімія гісторыя хімія
гісторыя нямецкая мова біялогія
нямецкая мова (павышаны)
Продолжить чтение

27.04 (перанос на 25.04) 28.04 29.04 30.04 01.05 
геаграфія гісторыя Беларусі біялогія біялогія
матэматыка фізіка матэматыка матэматыка
нямецкая мова (пав.) матэматыка руская мова беларуская мова
беларуская мова нямецкая мова руская літаратура геаграфія
гісторыя Беларусі беларуская мова нямецкая мова (пав.) нямецкая мова
хімія нямецкая мова (павышаны)
беларуская літаратура
Продолжить чтение

20.04.2020-24.04.2020
Прадмет Кол-ць

гадзін

Матэрыял
Нямецкая мова

(базавы ўзровень)

1 Пр. 5 (е, g), с. 180 (вусна)

Пр. 5 (h, і), с. 180-181 (пісьмова)

1 Пр. 6 (b, с), с. 181-182 (вусна)

Пр. 7 (a), с. 182 (пісьмова)

1 Пр. 7 (b), с. 183 (вусна)

Пр. 7, 9, с. 210-211 (пісьмова)

Нямецкая мова

(павышаны ўзровень)

1 Пр. 5 (с), с. 179 (пісьмова)

Паўтарыць словы на с. 214-215

1 Пр. 7 (с), с. 184 (пісьмова)

Пр. 1, с. 39-40 (пісьмова ў РС)

Фізіка 1 §32.Крыніца святла (вусна)

§33.Скорасць святла.Прамалінейнасць распаўсюджвання святла(вусна)

2 §34.Адбіццё святла (вусна). Прак.22 №1(пісьмова)

§35.Люстры. Відарыс у плоскім люстры (вусна)

Інфарматыка 1 §21.1-21.2.Стварэнне і фармаціраванне спісаў. Калонкі ў тэкставым дакуменце (вусна)
Руская мова 1 Пунктуация в предложениях , имеющих оборот с как.

Параграф 38 , упр.346.

2 Обособленные члены предложения со значением  уточнения и пояснения. Параграф39, упр.360.
Руская літаратура Ю.П.Казаков «Голубое  и зелёное»
Матэматыка 1 Тэма: Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей.

Заданні ў класе: § 16 (разглядзець прыклады на с.192 -193),  № 3.200 (в,г), 3.201, 3.213 (в,г)

Д/з § 16, с. 192-193, № 3.218 (б),  3. 228 (б)

2 Тэма: Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей

Заданні ў класе: § 16 (разглядзець прыклады на с.193 -194),   № 3.202 (г), 3.204 (а), 3.206 (а)

Д/з § 16, с. 193-194, № 3.220 (а), 3.223 (б)

3 Тэма: Сістэмы і сукупнасці квадратных няроўнасцей

Заданні ў класе: § 16 (разглядзець прыклады на с.192 -194),   № 3.209(а,б), 3.212 (а), 3.213 (а),

Д/з: § 16, № 3.226, 3.230 (а)

4 Тэма: Уласцівасці плошчаў падобных трохвугольнікаў.

Заданні ў класе: гл.3, § 23 (прачытать параграф  на с.139-140, вывучыць тэарэму)

Праглядзець рашэнні задач 1,2; № 326, №330, №333 (усе задачы з афармленнем)

Д/з: гл.3, § 23(вывучыць тэарэму), №327

5 Тэма: Уласцівасці плошчаў падобных трохвугольнікаў

Заданні ў класе: гл.3, § 23, №334(б), №335(а)

Д/з: гл.3, § 23, №334(а)

Гісторыя 1 Грамадска=палітычнае становішча Бекларусі ва ўмовах першай расійскай рэвалюцыі.§ 20
2 Грамадска-палітычнае становішча Беларусі ва ўмовах першай рачсійскай рэвалюцыі. § 21
Беларуская

мова

1 Адасобленыя прыдаткі, знакі прыпынку

§48, пр. 337 (вусна), 338, 339, 344

2 Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, іх інтанаванне, знакі прыпынку

§ 49 , пр.346, 347

Беларуская літаратура 1 Янка Купала “Магіла Льва”. Перачытаць біяграфію пісьменніка. Прачытаць тэкст паэмы, прасачыць матывы паводзін герояў.
Біялогія 1 Тэма: Сістэмы органаў млекакормячых.

1.Запоўніце табліцу ў рабочым сшытку

Характарыстыка класа  млекакормячыя

Сістэма органаў асаблівасці будовы прагрэсіўныя рысы

2. Складзіце сэнсавыя пары

Разцы                                                      магутная зброя схоплівання

Іклы                                                              адкусванне здабычы

Карэнныя зубы                                           раздзіранне здабычы

дзейнічаюць як жорны

забойства здабычы

§ 52, 53 (пытанні 5,6 с. 197)

2 Тэма: Размнажэнне і развіцце млекакормячых. § 54

1. Складзіце план-канспект.

2. Адкажыце на пытанні.

Старонка199 пытанне 5 (даць пісьмовы адказ у сшытак).

Хімія 1 Тема: Окислительно-восстановительные реакции.

Составить краткий конспект, выполнить письменно задания: стр.190 зад. 2, 3, 4, 5.
Видео-урок («Инфоурок») «Окислительно -восстановительные реакции» 8 кл. (52)
§ 43, 44, стр. 190 зад. 6 (письменно)

 

2 Тема: Окислительно-восстановительные реакции вокруг нас. § 45

Составить краткий план-конспект, выполнить письменно задания:

Геаграфія 1 §46. Сацыяльна-эканамічныя рэгіёны Амерыкі.
2 §47.Краіны Паўночнай Амерыкі. ЗША.
Продолжить чтение