11.05 12.05 13.05 14.05 15.05
біялогія беларуская літаратура фізіка інфарматыка гісторыя
матэматыка беларуская мова гісторыя матэматыка матэматыка
матэматыка беларуская літаратура хімія беларуская мова
матэматыка русский язык фізіка
русский язык русская литература біялогія
Продолжить чтение

04.05 05.05 06.05 07.05 08.05
геаграфія беларуская мова руская мова інфарматыка біялогія
біялогія беларуская літаратура беларуская літаратура руская мова фізіка
матэматыка матэматыка фізіка руская літаратура беларуская мова
нямецкая мова нямецкая мова матэматыка хімія матэматыка
гісторыя матэматыка гісторыя
нямецкая мова
Продолжить чтение

27.04 (перанос на 25.04) 28.04 — выхадны 29.04 30.04 01.05 — 
біялогія гісторыя Беларусі руская мова матэматыка
геаграфія фізіка матэматыка фізіка
матэматыка матэматыка хімія біялогія
нямецкая мова беларуская літаратура нямецкая мова гісторыя Беларусі
інфарматыка русская литература беларуская мова
руская мова
Продолжить чтение

20.04.2020-24.04.2020
Прадмет Кольк. гадзін Заданне
Русский язык 1 Мягкий знак на конце наречий.

§ 51. Выполнить упражнения 400, 402, 403

2 Общая характеристика служебных частей речи. Предлог как часть речи. Разряды предлогов.

§52, 53. Выполнить упражнения 405, 409, 413, 414.

Русская литература 1 К.Г. Паустовский «Телеграмма» Прочитать произведение . Подготовить рассказ о главной героине произведения.
Беларускай літаратуры А. Васілевіч “Горкіліпавы мёд”

2.  З. Бядуля “Шчасце не ў золаце”

Матэматыка 5 7 клас
Геаграфія 1 §27. Прыродныя зоны, нацыянальныя паркі Паўночнай Амерыкі.
Гісторыя 1 §17. Казацка-сялянская вайна 16 48-1651гг.
2 §18. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654-1651гг.
Фізіка 1 .§33.Газы і іх вага(вусна)

§34.Атмасферны ціск (вусна)

2 Прак.15 №3,4,6 (пісьмова)
Інфарматыка 1 §24.1-24.2.Стварэнне фігур.Рэдагаванне фігур (вусна)
Біялогія 1 Тэма: Умовы прарастання насення. Асноўныя сістэматычныя групы раслін.

Прачытайце тэкст параграфа § 40. Запішыце ў сшытку  умовы прарастання насення.

Уважліва разгледзьце мал.170 і пісьмова адкажыце на пытанне:  “Чым адрозніваецца прарастанне насення фасолі і гароху?”

Прачытайце тэкст параграфа § 41.

Выпішыце ў сшытак азначэнне паняцця від. Складзіце схему класіфікацыі Кураслепа дубраўнага. Запоўніце табліцу: “Адметныя прыметы класаў раслін”

(па жаданню заданне на с.203)

2 Тэма: Дзікарослыя і культурныя расліны.

Прачытайце тэкст параграфа § 42.

Адкажыце на пытанні.

Аформіце ў сшытку справаздачу аб экскурсіі “Разнастайнасць раслін лесу, лугу, вадаема”.

Нямецкая мова 1 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2: c.202, пр.5(b,c) вусна, с.203, пр.2(а) вусна, пр.2 (b)(пісьм.)

Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft): с.89-92(пісьм.)

Заданні па электр.дадатку (дыск Deutsch 7 A.Budzko): 5A_1b, 5A_2a

2 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2: с.206, пр. 4(a,b,c,d,e), вусна с.208, пр.5(a) пісьм.

Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft): с.89-92(пісьм.)

Заданні па электр.дадатку (дыск Deutsch 7 A.Budzko): 5A_4b, 5A_4c

3 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2: с.209, пр.5.(с,е) вусна, с. 211, пр.6(с) пісьм.

Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft): с.89-92(пісьм.)

Продолжить чтение