11.05 12.05 13.05 14.05 15.05
гісторыя матэматыка русская литература русская литература біялогія
русский язык русский язык русский язык матэматыка матэматыка
матэматыка беларуская мова матэматыка беларуская мова інфарматыка
беларуская літаратура беларуская літаратура гісторыя
беларуская мова
Продолжить чтение

04.05 05.05 06.05 07.05 08.05
беларуская літаратура беларуская мова руская літаратура руская літаратура інфарматыка
руская мова беларуская літаратура руская мова беларуская мова біялогія
матэматыка руская мова беларуская мова геаграфія матэматыка
нямецкая мова матэматыка матэматыка матэматыка нямецкая мова
гісторыя нямецкая мова гісторыя
Продолжить чтение

27.04 (перанос на 25.04) 28.04 29.04 30.04 01.05 
гісторыя Беларусі руская літаратура геаграфія матэматыка
матэматыка руская мова матэматыка інфарматыка
руская мова матэматыка гісторыя Беларусі нямецкая мова
нямецкая мова беларуская мова беларуская мова біялогія
беларуская літаратура руская мова
беларуская мова
Продолжить чтение

20.04.2020-24.04.2020
Прадмет Колькасць гадзін Заданне
Беларуская мова 1 Лічэбнік. Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў.

§ 47, практ 310, 312, 314 (пісьмова

2 Лічэбнік. Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў.

§ 48, практ. 319, 322, 324 (пісьмова

3 Лічэбнік. Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў.

§ 49, практ. 329, 331(пісьмова)

Беларуская літаратура 1 Іван Пташнікаў. “Алені”.Прачытаць першую палову твора. Вызначыць эпізоды,  важныя для характарыстыкі галоўнай гераіні твора – дзяўчынкі Іркі.
2 Иван Пташнікаў “Алені”. Прачытаць  твор.Падрыхтаваць вусную замалёўку на адну з тэм : “Ірка і  яе алені”,”Ірчына пушча”, “Свет Ірчыных захапленняў

 

Руская мова 1 Собирательные числительные. Параграф 65 , упр.451
2 Порядковые числительные. Параграф 66, упр.461, 460
Руская літаратура Н.В.Гоголь «Ночь перед рождеством»

Л.Н.Толстой Повесть  «Детство».Главы «Учитель Карл Иванович», «Приготовление к охоте» ,«Охота» ,»Наталья Савишна» , «Ивины»

Геаграфія 1 §23 Воды сушы. Падземныя воды (грунтовыя і міжпластавыя), гейзеры.

 

2 § 24. Паверхневыя воды. Рэкі.
Гісторыя 1 § 2. Умацаванне  велікакняскай улады
2 § 3. Княжанне Ягайлы
Нямецкая мова 1 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2:  c.184, пр.5(а,c,d,f,h) вусна, с.185, пр.5(e)(вывуч. табл, пісьмова запіс. сказы)

Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft):  с.74-78(пісьм.)

Заданні па электр.дадатку (дыск Deutsch 6 A.Budzko):5A_5a

2 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2:  с.186, пр. 6(a,b,h,i), (вусна),с.187, пр.6(c) (пісьм.)

Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft):  с.74-78(пісьм.)

Заданні па электр.дадатку (дыск Deutsch 6 A.Budzko): 5A_6a, 5A_6i

3 Заданні па вуч. дап. А.Будзько ч.2:  с.190, пр.6(m,n) вусна, с.190, пр.6(о) пісьм.

Заданні па раб.сш.(Arbeitsheft):  с.74-78(пісьм.)

Заданні па электр.дадатку (дыск Deutsch 6 A.Budzko):5A_6n

Інфарматыка 1 .§18.Асяроддзе праграмавання і кам’ютарны выканаўца (вусна)
Матэматыка 5 6 класс Наглядные представления тел в пространстве. Примеры разверток
Продолжить чтение