11.05 12.05 13.05 14.05 15.05
гісторыя хімія інфарматыка біялогія беларуская літаратура
беларуская літаратура матэматыка фізіка хімія беларуская мова
біялогія астраномія гісторыя фізіка матэматыка
нямецкая мова нямецкая мова матэматыка матэматыка нямецкая мова (профіль)
нямецкая мова (профіль) нямецкая мова (профіль) нямецкая мова нямецкая мова (профіль)
русский язык (профиль) нямецкая мова (профіль) русская литература
русский язык (профиль) русский язык
русский язык (профиль)
Продолжить чтение

04.05 05.05 06.05 07.05 08.05
руская мова (профіль) хімія інфарматыка руская мова геаграфія
руская літаратура руская мова (профіль) фізіка хімія грамадазнаўства
біялогія астрономія беларуская мова фізіка нямецкая мова (профіль)
беларуская літаратура нямецкая мова (профіль) руская мова (профіль біялогія матэматыка
нямецкая мова (профіль) нямецкая мова нямецкая мова (профіль) нямецкая мова (профіль)
нямецкая мова матэматыка нямецкая мова матэматыка
англійская мова англійская мова матэматыка
гісторыя англійская мова
гісторыя
Продолжить чтение

27.04 (перанос на 25.04) 28.04  29.04 30.04 01.05
гісторыя Беларусі грамадазнаўства руская мова (б) матэматыка
англійская мова фізіка біялогія геаграфія
біялогія матэматыка фізіка руская мова (п)
беларуская літаратура англійская мова матэматыка беларуская літаратура
руская мова (п) інфарматыка хімія нямецкая мова (п)
гісторыя Беларусі англійская мова
беларуская літаратура
руская мова (п)
русская литература
Продолжить чтение

20.04.2020-24.04.2020
Прадмет Кол-ць

гадзін

Заданне
Грамадазнаўства 1 §19. Аблічча сучаснага свету. 1. Разнастайнасць сучаснага свету. 2.Фактары разнастайнасці сучаснага свету. 3.Геапалітыка 4.Геапалітычны статус Рэспублікі Беларусь.

Выканайце міні-праект:  Выкарыстоўваючы матэрыялы
СМІ, прывядзіце прыклады таго, як беларуская дзяржава
выкарыстоўвае сваё геаграфічнае становішча ў нацыянальных інтарэсах.

Русский язык (база) 1 Пунктуация как система знаков препинания и правил их употребления. Знаки конца предложения.

§24, 25. Выполнить упражнения 234, 235, 236.

Русский язык (профиль) 1 Употребление двоеточия.§28, ознакомление с теорией на с.203. упр 245-устное учебное сообщение. Упр 254
(Анализ  содержания и пунктуации.) Подобрать 6 примеров употребления двоеточия в рассказах А.И.Солженицына, В.И Белова
2 Употребление тире.

§29, ознакомление с теорией на с.204. Самостоятельная работа по вариантам , упр 246
(1). Выписать из изучаемого на уроках литературы произведения 6 примеров употребления тире.

2 Функции тире. §29 Выписать из проихведений М.И Цветаевой 6 прмеров употребления тире, графически объснить в них пунктуацию.
Русская литература 1 А.И Солженицын “Один день Ивана Денисовича” прочитать повесть. Подумать над вопросами 3-6 на с.276
Беларуская літаратура Сучасная беларуская паэзія (М. Башлакоў, М. Пазнякоў, М. Мятліцкі)

А. Савіцкі “Пісьмо ў рай”

Матэматыка 4 11 клас задания 11 кл решения
Нямецкая мова

(база)

1 Пр. 8 (b), с. 229-230 (вусна)

Пр. 8 (с), с. 230 (пісьмова)

1 Пр. 6 (b), с. 250-251 (вусна)

Пр. 6 (d), с. 252 (пісьмова)

1 Пр. 1 (с), 2 (а), 3 (с), с. 256-258 (вусна)

Пр. 3 (а), с. 257 (пісьмова)

Нямецкая мова

(профіль)

1 Пр. 1 (d), с. 239-242 (вусна)

Пр. 1 (і), с. 243 (пісьмова)

1 Пр. 4 (с, d), с. 246-247 (вусна)

Пр. 4 (е), с. 247 (пісьмова)

1 Пр. 4 (f ), с. 247-248 (вусна)

Пр. 4 (g), с. 248 (пісьмова)

1 Пр. 6 (b), с. 250-251 (вусна)

Пр. 6 (d), с. 252 (пісьмова)

1 Пр. 10 (g), с. 237-238 (вусна)

Пр. 10 (h), с. 238 (пісьмова)

Англійская мова 1 c.235, пр.1(b), 4(a,b) вусна, с.237, пр.5(пункт 2)(пісьм.)

ЦТ, зборнік тэстаў 2019, варыянт1-3

1 с.238, пр. 3,4 вусна, с.241, пр.5(b),6(пісьм.)

ЦТ, зборнік тэстаў 2019, варыянт1-3

1 с.241, пр.1(пісьм.) c.242, пр. 2(а)вусна

ЦТ, зборнік тэстаў 2019, варыянт1-3

Фізіка 1 §34.Лазеры (вусна). Прак.21 №7,8(пісьмова)
2 §35.Пратонна-нейтронная мадэль будовы ядра атама.Энергія сувязі ядра атама(вусна).Прак.22 №1,2,3 (пісьмова)
Інфарматыка 1 §4Падрыхтоўка відарысаў для Інтэрнэта. Работа ў рэдактары візуальнага вэб-канструявання (вусна)
Астраномія 1 §28.Міжзоркавае асяроддзе (вусна)

§29.Зоркавыя сістэмы – галактыкі(вусна)

Геаграфія 1 §25 Мінеральна- рэсурская праблема
Біялогія 1 Тэма: Чалавечыя расы, іх паходжанне і адзінства.

§ 41 падручніка. Аформіць табліцу адметных асаблівасцей рас чалавека. Вылучыць фактары эвалюцыі чалавека на сучасным этапе.  Скласці тэст з 10 пытанняў, у якіх  не меньш 3 варыянтаў адказаў і адным правільным да раздзела 5 падручніка.

2 Тэма: Паняцце біясферы. Межы біясферы. §45

1.Скласці канспект у рабочым сшытку: Вызначыць хто і калі ўпершыню ўвёў тэрмін біясфера… Біясфера-гэта..

2. Вызначыць межы біясферы (с. 197) Запоўніць табліцу (с. 197-200) Біясфера і яе межы.

Абалонкі зямлі Пратяжнасць Межы жыцця Абмяжоўваючыя фактары распаўсюджвання жыцця
Атмасфера:

А) трапасфера

 

Б) стратасфера

Літасфера
Гідрасфера

(пытанне №3 с. 200)

Продолжить чтение